Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive
 1. บัญชีรายชื่อพระนักศึกษาทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ตั้งแต่ปี 2547-2559

 2. แจ้งนักศึกษารับทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในส่วนของวิทยาเขต วิทยาลัย

 3. ประกาศรายชื่อพระนักศึกษาผู้สอบผ่านทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย (รอบสอง)

 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย (รอบสอง) ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559

 5. ประกาศรับสมัครสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รอบสอง)

 6. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รอบแรก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 7. ประมวลภาพการสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๕๙

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Befor 6 อยู่ตรงไหนของโปรแกรม Microsoft o…

30-11-2560 Hits:320 เกร็ดความรู้ พระครชานนท์ สิรินฺธโร - avatar พระครชานนท์ สิรินฺธโร

Befor 6 อยู่ตรงไหนของโปรแกรม Microsoft office word

{pdf}http://ct.mbu.ac.th/images/pdf/Befor6.pdf|height:940|width:820|app:google{/pdf}  

Read more

การนำฟอนต์ Thai sarabun มาใช้ในหนังสือรา…

24-09-2558 Hits:2380 เกร็ดความรู้ พระครชานนท์ สิรินฺธโร - avatar พระครชานนท์ สิรินฺธโร

การนำฟอนต์ Thai sarabun มาใช้ในหนังสือราชการ

สืบเนื่องมากจาก     สามารถดาวน์โหลด font ได้ที่   วิธีการติดตั้ง ดูได้จากที่นี้ครับ >>>  

Read more

การจัดพิมพ์ใบเกียรติบัตรหรือใบประกาศจำนว…

08-09-2558 Hits:2570 เกร็ดความรู้ พระครชานนท์ สิรินฺธโร - avatar พระครชานนท์ สิรินฺธโร

การจัดพิมพ์ใบเกียรติบัตรหรือใบประกาศจำนวนมาก ๆ

อ่านรายละเอียดวิธีการในการจัดทำใบประกาศหรือเกียรติบัตรคลิก >>> ดาวโหลดน์ไฟล์ตัวอย่างไปทดลองปรับใช้ คลิก >>>>

Read more
ห้องเรียน

การนำฟอนต์ Thai sarabun มาใช้ในหนังสือราชการ

สืบเนื่องมากจาก  

 

สามารถดาวน์โหลด font ได้ที่  

ดาวน์โหลด,Dowload

วิธีการติดตั้ง ดูได้จากที่นี้ครับ >>>

 

 

สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์

    

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการสร้างสรรค์ฟอนต์ในวงกว้าง รวมทั้งเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาและการแบ่งปันความรู้และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้

(1) อนุญาตให้ใช้ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและอนุญาตให้ทำซ้ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้ได้ รวมทั้งอนุญาตให้ได้ศึกษา ดัดแปลง และแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นได้ ทั้งนี้จะต้องไม่นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ที่ดัดแปลงออกจำหน่าย เว้นแต่เป็นการจำหน่ายรวมติดไปกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น

(2) ก่อนดำเนินการดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ จะต้องแจ้งให้เจ้าของลิขสิทธิ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

(3) เมื่อดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้แล้ว ห้ามผู้ดัดแปลงใช้ชื่อฟอนต์เดิม รวมทั้งห้ามใช้ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้สร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้ ในการโฆษณาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ที่ได้ดัดแปลง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์

(4) ผู้ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้จะต้องยินยอมให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ ที่ดัดแปลงขึ้นใหม่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมเช่นเดียวกันกับข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตนี้เช่นกัน

ข้อถือสิทธิ
เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่รับประกันการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์และไฟล์ที่เกี่ยวข้องนี้แต่อย่างใด ไม่มีการรับรองว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้จะทำงานได้อย่างที่ควรจะเป็น และไม่มีการรับรองว่าจะมีการพัฒนาต่อยอดในอนาคต ไม่มีและไม่รับรองว่าจะมีการให้คำแนะนำทางเทคนิคสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้